Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

IKBY Referandumu ile ilgili MGK Açıklaması

25 Eylül 2017’de yapılması hedeflenen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Irak’tan ayrılmaya ilişkin halkoylamasını gündemine alan Milli Güvenlik Kurulu’nun 22 Eylül 2017 tarihli toplantısından sonra yaptığı açıklama özetle şu şekildedir:

“IKBY’nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı referandumun gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir. Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar

MURAT ALTINDERE
IKBY yönetimi, vakit varken referandum kararından vazgeçmeye davet edilmiştir. Bu takdirde, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki meselelerin görüşmeler yoluyla ve anayasal temelde çözüme kavuşturulması için Türkiye’nin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu kaydedilmiştir. Kuzeyiyle birlikte tüm Irak’ın; Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve diğer toplumsal gruplardan oluşan çoğulcu yapısının, ancak ülkenin toprak bütünlüğü te…

HSK'dan flaş 'ara kararname' açıklaması

Duyuruda, "Sonbahar dönemine ilişkin, meslektaşlarımızın mazeretleri nedeniyle gönderdikleri talepleri ve kadro ihtiyacı ile sınırlı olmak üzere bir ara kararname çalışması yapılmakta olup, bunun dışında Dairemiz gündeminde Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile bölge adliye mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, adli yargı ilk derece mahkemeleri ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili herhangi bir genel kararname çalışması bulunmamaktadır." denildi.
MURAT ALTINDERE

İşte o duyuru;

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

BİRİNCİ DAİRESİ
DUYURU

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin olarak kapsamlı bir kararname çalışması yapıldığına yönelik çıkan bir kısım haber ve duyumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Kurulumuzun internet sitesinde her yıl Ocak veya Şubat aylarında ilan edilen prensip kararları ve k…

Hukuk Felsefesi Tartışmalarına Girebilmek

MURAT ALTINDERE

Avukat, hakim veya savcı gibi hukukun uygulama alanında iş gören, yani hukuka salt pratik amaçlarla, mesleki kaygılarla yaklaşan bir kişinin karşılaşacağı sorular çoğunlukla şunlardır: “Somut bir vakada kişinin gerçekleştirdiği eylem, Ceza Kanunu’nda yer alan suçlardan hangisine girer?”, “Kişi suç oluşturan bir eylemi gerçekleştirirken kasıtla mı, yoksa taksirle mi hareket etmiştir?”, “Kişinin suç oluşturan eylemi herhangi bir sebeple yarıda kalmışsa bu, eksik teşebbüs mü, yoksa tam teşebbüs mü sayılır?”, “TBMM’nin çıkardığı bir kanun Anayasa’ya uygun mudur?”, “İdarenin şu veya bu eylemi kusurlu mudur, kusurluysa bu eyleme karşı hangi dava yollarına ve nasıl başvurulur?”, “Evlenme için kanunda öngörülen yaşın altındakilerin evlenmeleri hangi koşullarda geçerlidir?”, “Bir kişinin, başkasına yönelik sarfettiği hakaret içerikli konuşmalar ne zaman hakaret suçu, ne zaman sövme suçun oluşturur?” “Peki hakaret suçuna karşı talep edilen maddi ve manevi tazminatın miktarı nası…

Hukukumuzda mümkün olmayan "ortak velayet" müessesesi

Aile Mahkemelerinde
Ortak Velayet İLKELERİ 1- Evliliğin boşanmayla sonlanması halinde ortak velayet ASIL olup velayetin eşlerden birine verilmesi İSTİSNA olandır.
2- Ortak velayet GÖNÜLLÜLÜK esasına dayalıdır. Velayetin eşlerden BİRİNE VERİLMESİ istemi varsa çekişmelere neden olacağı için ortak velayet düzenlemesi yapılmamalıdır.
3- Aile mahkemesince ortak velayet konusunda idrak çağındaki çocuğun GÖRÜŞÜ alınmalı gerekirse uzman görüşüne başvurulmalıdır.
4- Çocuğun giderlerine taraflar kural olarak eşit şekilde katılırlar. Talep halinde her bir eşin yapacağı katkı miktarı mahkemece belirlenir.
5- Kişisel ilişki konusunda tarafların ve idrak çağındaki çocuğun görüşü alınıp gerekiyorsa uzman görüşü de alınarak bir karar verilmelidir.
6- Tarafların ortak velayet talebi çocuğun güvenliği ve üstün yararına AYKIRI ise velayet eşlerden birine verilmeli, her ikisi de elverişli değilse vasi atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulmalıdır. MURAT ALTINDERE
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer U…

Adli yardım veren avukatlarca sık sorulan sorular

MURAT ALTINDERE
Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapabilirim? 
Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup/noter/telgraf ile durumu bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, buna rağmen müvekkiliniz sizin ile temasa geçmezse, durumu kurula bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır. 
Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yapmalıyım?
Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendirildim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası açtığını öğrendim bu dava için görevlendirilir miyim? Durumu kurula bir dilekçe ile bildirirdiğiniz takdirde talebiniz kurulca değerlendirilir, hukuki yararın varlığı kanaati oluşursa yapmak istediğiniz işlem için (dava/icra takibi /şikayet) size ek yetki verilir. Örnekteki olayda kurul kararıyla, avukata davayı takip için ek yetki verilir.
 Tarafıma bu yıl bir tane görevlendirme yapıldığı halde ortağıma iki tane görev verildi. Bu nasıl olabilir?
Tarafınıza tevdi edilen gö…