Ana içeriğe atla

Adli yardım veren avukatlarca sık sorulan sorular
MURAT ALTINDERE
Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapabilirim? 
Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup/noter/telgraf ile durumu bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, buna rağmen müvekkiliniz sizin ile temasa geçmezse, durumu kurula bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır. 
Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yapmalıyım?
Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendirildim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası açtığını öğrendim bu dava için görevlendirilir miyim? Durumu kurula bir dilekçe ile bildirirdiğiniz takdirde talebiniz kurulca değerlendirilir, hukuki yararın varlığı kanaati oluşursa yapmak istediğiniz işlem için (dava/icra takibi /şikayet) size ek yetki verilir. Örnekteki olayda kurul kararıyla, avukata davayı takip için ek yetki verilir.
 Tarafıma bu yıl bir tane görevlendirme yapıldığı halde ortağıma iki tane görev verildi. Bu nasıl olabilir? 
Tarafınıza tevdi edilen görevden aldığınız ücret, işin tarifesi gereği ya da ek yetkiler nedeniyle ortalamadan yüksek olduğundan sıralamada program tarafından arkaya alınmış olabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni mesleğe başlayan meslektaşlarımız da gönüllülük listesine kayıt olarak göreve başladıklarında taban puanla kayıt olmaktadırlar. Görevlendirmelerde ek yetkiler de dahil olmak üzere her iş için ayrı puan eklenmekte olup, yeni görevlendirmeler sistemde en düşük puandan başlayarak yapılmaktadır. 
Neden az görev geliyor? 
Yukarıda açıklananların yanısıra; haftalık olarak yapılan görevlendirmelerin yarısına yakını tekrar, daha önce görev verilmiş ancak talepçinin vazgeçmesi, dosyada hukuki/ekonomik yararın olmadığının anlaşılması gibi nedenlerle dosyanın iptal edilmesi sonucu ücret almaya hak kazanamamış avukatlara verilmektedir. Bir talepçinin vazgeçmesi sıranızı bir hafta sonraya kaydırmaktadır. Bu da şüphesiz meslektaşlarımıza yapılan görevlendirme sayısını belirleyen en önemli etkendir. 
Büroda çalışan görevliler ücret alabileceğimi/yetki almam gerektiğini/görevin geri alınabileceğini/masrafların karşılanabileceğini vs. söylemişti ancak Adli Yardım Kurulu farklı bir karar verdi?
Adli Yardım Gönüllü Avukatlarının tüm talepleri Adli Yardım Kurulu tarafından incelenir, karara bağlanır. Büro çalışanları avukatlara “ön karar” vermeye yetkili ya da zorunlu değildir.Bu sebeple dosyanızın sorumlu avukatıyla irtibata geçilmesi sorularınıza sağlıklı ve istikrarlı çözüm getirmemizi sağlayacaktır. 
Tarafıma görevlendirme yapıldı, ancak yaptığım araştırma sonucu dava açmada hukuki yarar olmadığı kanaatine ulaştım, ne yapmalıyım?
Görüşünüzü bir dilekçe ile kurula sunduğunuz takdirde ve kurul kararıyla da hukuki yararın olmadığı kanaatine ulaşılırsa, görevlendirmeniz geri alınır ve emeğinizin karşılığı olarak size yazılı danışma ücreti ödenir. Mali durum araştırmasından sonra istek sahibinin ekonomik durumunun iyi olduğu anlaşıldı, ne yapmalıyım? Kurulun ilke kararı gereği, müvekkiliniz hakkında hazırlanan mali araştırma raporunu her halükarda kurula bildirmeniz gerekmektedir. Bunun dışında ekonomik durumuna ilişkin yazılı belgelere ulaştığınız takdirde de bunu kurulumuza bildirmeniz gerekmektedir. Kurulca yapılan incelemede istek sahibinin görüşme esnasında kurulu yanıltıcı beyanlar verdiği anlaşılırsa, görevlendirmeniz geri alınır.

MURAT ALTINDERE

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Avukat Kimlikleri Değişiyor

Avukat kimlik kartları, Türkiye Barolar Birliği’nin yürüttüğü AvukatKart Projesi kapsamında yenileniyor. Barokart adını alacak avukat kimlik kartları, bundan böyle Türkiye’nin her yerinde ve birçok özelliğe sahip olarak kullanılabilecek. İçerisine TL yüklenebilecek kartlar ile birçok noktada harcama yapılabileceği gibi aynı zamanda kartlar, avukatlık kimlik belgesi yerine de kullanılacak. Ayrıca Barokart’ın, yalnızca avukatlar için değil, avukat yakınları ile stajyer avukatlar, baro ve adliye personeli, hakim ve savcıların da kullanabileceği çeşitli versiyonları da olacak. MURAT ALTINDERE
Yeni Barokart ile Gelecek Özellikler Adliyelerdeki baro odalarında yapılacak tüm fotokopi, cübbe, pul gibi harcamalar, kart kullanılarak yapılabilecekKart ile, internet bağlantısı olan her yerden faks göndermek mümkün olacakAynı zamanda avukatlık kimlik belgesi yerine geçecekToplu taşıma, gıda ve ulaşım harcamaları da Barokart üzerinden yapılabilecekSanal ofis uygulamaları
Barokart Ayrıcalıkları Avukat …

Avrupa Birliği Ülkelerinde Avukatlık Mesleğiyle İlgili Düzenlemeler

Avukatlık mesleği, pek çok yönden son yılların en tartışılan mesleklerinden biri. Tartışma derken, olumsuz olanları kastetmiyorum yalnızca. Avukatlık mesleği, hukuk fakülte sayısı ve kontenjanlarından, avukatlık stajına, avukatların ekonomik ve mesleki sorunları, hakim ve savcılar karşısında savunmanın konumu, avukatlık sınavı gibi pek çok alt başlık altında tartışılıyor, konuşuluyor. Bu anlamda başta avukatlar ve barolar olmak üzere hukuk camiası topyekün bir açık oturum halinde avukatlık mesleğini tartışıyor. Tüm bu beyin fırtınalarının sonucunda avukatlık mesleğine pozitif anlamda ne katkı sağlanıyor bilinmez ama genellikle referans olarak verilen Avrupa ülkelerinde mesleğin çok daha farklı yasal statülere tabi olduğu bir gerçek. Hukuk Sokağı’nda zaman zaman yazılarını yayınladığımız Av. Bülent KAÇAR’ın göndedrdiği metne bakılırsa, bu konuda yapılmış bir çalışma varmış. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında “Bilgi Notu” olarak tetkik hakimleri Ceyda Ümit, …

Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Türkiye Barolar Birliği’nin sitesinde yayınlanan duyuruya göre, sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde avukatlara vekalet ücret sözleşmesi yapma zorunluluğu getirildi. Bu konuda Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin onikinci bölümünden sonra gelmek üzere bir 13. Bölüm eklendi. Değişkiik getiren metin, 6.09.2008 günlü Resmi Gazete’de yayınlandı. MURAT ALTINDERE
TBB’nin sitesinde yer alan duyuru metni: Konu: Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2008 günlü 26989 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esasları Düzenleyen Hükümlerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği” 19.06.2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde,  Onikinci Bölümünden sonra gelmek üzere “Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar”başlığı ile Onüçüncü Bölüm eklenmesi ve  mevcut Onüçüncü Bölümün Ondördüncü bölüm olarak teselsül ettiril…