Ana içeriğe atla

Türkiye’de Savunma Mesleğinin Gelişimi Metin Feyzioğlu'nun Kitabının önsözü

MURAT ALTINDERE

ÖNSÖZ
Kurucu Başkanımız Av. Prof. Dr. Faruk Erem’in bu eserin ilk baskısına yazdığı önsözünde belirttiği gibi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu avukatlık mesleği ile ilgili kararları derleme kararı almış ve bu karar üstad Av. Osman Kuntman tarafından yerine getirilmiştir. Aradan geçen kırk yılı aşkın sü- rede bu eserin güncellenmesi birçok kez gündeme gelmişse de, gerçekleştirilememiştir. Sadece bu durum dahi eseri derleyen Av. Kuntman’ın ve rahmetli Av. Emin Baltaoğlu başta olmak üzere emeği geçen diğer meslektaşların yaptığı işin önem ve zorluğunu anlatmaya yeterlidir. Bu vesile ile başta üstat Av. Osman Kuntman, olmak üzere kırk yıl aradan sonra hala ya- şayan bu esere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu esere ve mesleğe çok büyük emekler vermiş üstatlarımızdan ebediyete intikal etmiş olanlara, başta Av. Faruk Erem, Av. Emin Baltaoğlu ve Av. Tacettin Sırmalı olmak üzere, Tanrıdan rahmet diliyorum. Önceki Başkanlarımızdan Sayın Av. Atilla Sav bu kitabın yeni baskısını hazırlamak konusundaki arzusunu bildirdi- ğinde bu nedenle çok mutlu oldum. Bu kadar ağır bir yükün altından kalkmak için Başkanımız Av. Atilla Sav’ın özverili çalışmasına içtenlikle güvendim. Elinizde tuttuğunuz Birinci Cilt bu inisiyatifin eseridir. Çok kısa süre içinde diğer ciltler de yayınlanacak Savunma Mesleğinin Gelişimi adlı eserin güncellenmesi 2015 içinde tamamlanmış olacaktır. Birinci Cilt eserin aslına sadık kalınarak tekrar hazırlanmış- tır. 1972 yılında yapılan ilk basım dijital ortama alınarak temizlenmiş ve Muhamat Kanunun tamamı eklenmiştir. Ayrıca ilk baskıda yer alan Asgari Ücret Tarifeleri yıllık olarak yayınlanmaya başladığı için eserin hacmini çok genişleteceği düşü- nülerek dışarıda bırakılmıştır. Araştırmacılardan bu yönde bir talep gelmesi halinde bu derlemenin ayrıca yayınlanması da mümkündür. Eserin ikinci cildinde tarihsel süreç içinde tüm avukatlık kanunlarımıza ve geçirdikleri değişikliklere yer verilecektir. Bu önemli eserin, eksikliğini yaşadığımız mesleğimize iliş- kin akademik çalışmaların artmasında bir etken olmasını diliyor, yeni baskıyı yayına hazırlayan Değerli Başkanımız Av. Atilla Sav’a ve genç meslektaşım Av. Musa Toprak’a teşekkür ediyorum.
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

MURAT ALTINDERE


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Avukat Kimlikleri Değişiyor

Avukat kimlik kartları, Türkiye Barolar Birliği’nin yürüttüğü AvukatKart Projesi kapsamında yenileniyor. Barokart adını alacak avukat kimlik kartları, bundan böyle Türkiye’nin her yerinde ve birçok özelliğe sahip olarak kullanılabilecek. İçerisine TL yüklenebilecek kartlar ile birçok noktada harcama yapılabileceği gibi aynı zamanda kartlar, avukatlık kimlik belgesi yerine de kullanılacak. Ayrıca Barokart’ın, yalnızca avukatlar için değil, avukat yakınları ile stajyer avukatlar, baro ve adliye personeli, hakim ve savcıların da kullanabileceği çeşitli versiyonları da olacak. MURAT ALTINDERE
Yeni Barokart ile Gelecek Özellikler Adliyelerdeki baro odalarında yapılacak tüm fotokopi, cübbe, pul gibi harcamalar, kart kullanılarak yapılabilecekKart ile, internet bağlantısı olan her yerden faks göndermek mümkün olacakAynı zamanda avukatlık kimlik belgesi yerine geçecekToplu taşıma, gıda ve ulaşım harcamaları da Barokart üzerinden yapılabilecekSanal ofis uygulamaları
Barokart Ayrıcalıkları Avukat …

Avrupa Birliği Ülkelerinde Avukatlık Mesleğiyle İlgili Düzenlemeler

Avukatlık mesleği, pek çok yönden son yılların en tartışılan mesleklerinden biri. Tartışma derken, olumsuz olanları kastetmiyorum yalnızca. Avukatlık mesleği, hukuk fakülte sayısı ve kontenjanlarından, avukatlık stajına, avukatların ekonomik ve mesleki sorunları, hakim ve savcılar karşısında savunmanın konumu, avukatlık sınavı gibi pek çok alt başlık altında tartışılıyor, konuşuluyor. Bu anlamda başta avukatlar ve barolar olmak üzere hukuk camiası topyekün bir açık oturum halinde avukatlık mesleğini tartışıyor. Tüm bu beyin fırtınalarının sonucunda avukatlık mesleğine pozitif anlamda ne katkı sağlanıyor bilinmez ama genellikle referans olarak verilen Avrupa ülkelerinde mesleğin çok daha farklı yasal statülere tabi olduğu bir gerçek. Hukuk Sokağı’nda zaman zaman yazılarını yayınladığımız Av. Bülent KAÇAR’ın göndedrdiği metne bakılırsa, bu konuda yapılmış bir çalışma varmış. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında “Bilgi Notu” olarak tetkik hakimleri Ceyda Ümit, …

Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Türkiye Barolar Birliği’nin sitesinde yayınlanan duyuruya göre, sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde avukatlara vekalet ücret sözleşmesi yapma zorunluluğu getirildi. Bu konuda Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin onikinci bölümünden sonra gelmek üzere bir 13. Bölüm eklendi. Değişkiik getiren metin, 6.09.2008 günlü Resmi Gazete’de yayınlandı. MURAT ALTINDERE
TBB’nin sitesinde yer alan duyuru metni: Konu: Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2008 günlü 26989 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esasları Düzenleyen Hükümlerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği” 19.06.2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde,  Onikinci Bölümünden sonra gelmek üzere “Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar”başlığı ile Onüçüncü Bölüm eklenmesi ve  mevcut Onüçüncü Bölümün Ondördüncü bölüm olarak teselsül ettiril…